Помощ

Автоматичен отговор на имейли

Автоматичният отговор е компютърна програма, която е настроена автоматично да отговаря на имейл съобщения, които получавате на вашата пощенска кутия. Можете да го използвате за автоматични отговори, да изпращате различни известия или маркетингови съобщения до всеки...

Уеб поща

Уеб пощата Ви предоставя уеб базиран достъп до вашите имейл акаунти. Повечето доставчици на имейли имат Уеб поща, който е лесно достъпна чрез всеки браузър. За целта те създават удобни за потребителите уебсайтове, където услугите им са бързо достъпни. Популярни...

Dedicated хостинг

Dedicated хостинга е единствения вид хостинг услуга, която Ви позволява да си наемете изцяло ваш сървър където да си хостнете сайта. Ако използвате dedicated хостинг ресурсите на целия сървър ще са на ваше разположение и няма да бъдат споделени с никой друг както е...

SPF запис

SPF (Sender Policy Framework) е отворен стандарт, който потвърждава вашия имейл адрес. SPF записът е един от DNS записите, съхраняващ информация или регулиращ функциите на вашите домейни. SPF се използва главно за предотвратяване на имейл SPAM, който идва главно от...

Semi-Dedicated Хостинг

Semi-dedicated хостинга е перфектното решение между споделения хостинг и dedicated хостинга. Ако сайта Ви се е разраснал и има нужда от допълнителни ресурси, но нямате нужните познания и средства за dedicated хостинг или VPS, то semi-dedicated хостинга е идеалното...

Email

Email (electronic mail) което се превежда електронна поща е размяната на компютърно съхранени съобщения чрез телекомуникации. Email съобщенията обикновено са енкоднати в ASCII формат. Също така можете да изпращате нетекстови съобщения като изображения и други медийни...

База данни

Думата "данни" е с произход от думата "данна", която означава "единична информация." Тя е множествено число от думата данна. В изчислителна техника, данни са информация, която може да се преведе във форма за ефективно движение и преработка. Данните са взаимозаменяеми....

FTP

FTP е съкращение от File Transfer Protocol. FTP протоколът е набор от правила, които мрежовите компютри използват за разговор помежду си. FTP е езикът, който компютрите в TCP / IP мрежа (като например интернет) използват за прехвърляне на файлове от и един от друг....

Клиент

Клиентът е компютър, който се свързва и използва ресурсите на отдалечен компютър или сървър. Много корпоративни мрежи съдържат клиентски компютър за всеки служител, всеки от които се свързва с корпоративния сървър. Сървърът предоставя ресурси като файлове, информация,...

Сървър

Сървърът е софтуерно или хардуерно устройство, което приема и отговаря на заявки, отправени по мрежа. Устройството, което отправя заявката и получава отговор от сървъра, се нарича клиент. В Интернет терминът "сървър" обикновено се отнася до компютърната система, която...

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest