Помощ » Често задавани въпроси » Управление на имейли » Примерна контактна форма

Примерна контактна форма

Нашите сървъри изискват SMTP authentication, което на ясен означава, че ще трябва да използвате някой от имейл акаунтите си, създаден в секцията Имейл мениджър от вашия контролен панел.

Можете да видите кода за примерна контакт форма по-долу (contact.html):


<html>
<head>
<title>
Contact form
</title>
</head>
<body>
<center>
<font size="5">
<b>
Contact form
</b>
<br>
<br>
</font>
<form method="POST" action="mailer.php">
Subject:
<input type="text" name="subject" size="20">
<br>
<br>
Name:
<input type="text" name="name" size="20">
<br>
<br>
E-mail:
<input type="text" name="email" size="20">
<br>
<br>
Message:<br>
<textarea rows="9" name="message" cols="30">
</textarea>
<br>
<br>
<input type="submit" value="Send" name="submit">
</form>
</center>
</body>
</html>

За да работи формата, ще трябва да създадете и файл, наречен mailer.php с кода по-долу:


<?php
if(isset($_POST['submit'])) {
$myemail = "youremail@yourdomain.com"; Caution: replace youremail@yourdomain.com with a vaild one you created in Email Manager
$subject = $_POST['subject'];
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$message = $_POST['message'];
$headers = "From:Contact Form <$myemail>\r\n";
$headers .= "Reply-To: $name <$email>\r\n";
echo "Your message has been sent successfully!";
mail($myemail, $subject, $message, $headers);
} else {
echo "An error occurred during the submission of your message";
}
?>

Ако вече имате неработеща форма за контакт, опитайте да добавите следните променливи и проверете дали работи:


$mymail = "youremail@yourdomain.com";
$headers = "From:Contact Form <$myemail>\r\n";
$headers .= "Reply-To: $name <$email>\r\n";
mail($mymail, $subject, $message ,$headers);

Може да зададете различна стойност на хедъра Reply-To от $email в зависимост от контакт формата.

Ако искате съобщенията от формата за контакт да се получават в имейл кутия, която не е на нашите сървъри, просто заменете $mymail в mail() функцията с имейла, до който трябва да се изпращат имейлите.


Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This