Настоящият документ установява политиката за защита на личните данни, която Зета Хостинг Солюшънс ООД, ЕИК 131264554, наричано по-долу за краткост Доставчик, прилага спрямо посетителите на сайта zettahost.bg, наричани по-долу за краткост Посетител, и потребителите, наричани по-долу за краткост Потребител, използващи услуги като, но не само, следното:

 • Хостинг услуги;
 • Домейн имена;
 • SSL сертификати.
 1. Конфиденциална политика
  Всеки Посетител или Потребител се съгласява с упоменатата по-долу конфиденциална политика. Конфиденциалната политика на Доставчика се отнася към сайта zettahost.bg и дава информация oтносно използването и обработката на личните данни на Посетителя и Потребителя. Доставчикът се задължава да пази информацията предоставена от Посетителя или Потребителя конфиденциална.

 2. Автоматично събирана информация
  С отвaряне на уеб страница от сайта zettahost.bg, Доставчикът автоматично събира информация за IP адреса и компютъра на Посетителя. Автоматично събраната информацията от IP адреса на Посетителя не съдържа лични данни и се използва за отчитане на уеб трафик и оптимизация на уеб страницата за различни браузъри.

 3. Лична информация
  Чрез онлайн формулярите за поръчване на услуги Доставчикът събира въведените от Посетителя или Потребителя лични данни, като, но не само следното:
  • Имена;
  • Адрес на електронна поща;
  • Телефонен номер;
  • Домейн име.
  Тази информация е необходима за обработка на поръчани услуги от Потребителя, както и за предоставяне на информация от Доставчика до Потребителя свързана с поръчаните услуги. Доставчикът си запазва правото да изпраща информационни бюлетини чрез електронна поща относно актуални промоции, предстоящи технически профилактики, актуална информация свързана с поръчаните услуги, както и уведомления свързани с изтичане на поръчаните услуги.

  Доставчикът стриктно се придържа към условията за конфиденциалност, което означава, че личните данни на всеки Посетител или Потребител не се продават, отдават под наем или предоставят, по какъвто и да е начин, на трети лица без неговото изрично разрешение или съгласие, освен в случаи, като, не не само следното:
  • Изискване от законов акт на действащото законодателство на Република България;
  • Защита на правата, репутацията и имуществото на Доставчика.
  Доставчикът не събира и не съхранява данни, номера или каквато и да е, информация за кредитни и дебитни карти. Всички плащания извършени по електронен път за услуги предоставени от Доставчика се извършват от независими компании, които приемат и обработват плащанията, както и обвързаните с тях данни.>

 4. "Бисквитки" или "COOKIES"
  Сайтът zettahost.bg използва "Бисквитки" или "COOKIES", за да разпознава Посетителя при всяко негово посещение. Доставчикът използва "Бисквитки" или "COOKIES" за събиране на статистически данни за посещения на сайта zettahost.bg, като, но не само следното:
  • Уеб браузър;
  • Операционна система;
  • Ключови думи
  • Дълготрайност на посещения
  • Честота на посещения.
  Събраните статистически данни не се използват по никакъв начин за проследяване на Посетителя след напускане на сайта zettahost.bg.

 5. Регистрационен формуляр
  Информацията от регистрационните формуляри може да бъде използвана от Доставчика за връзка с Потребителя при необходимост.

 6. Препратки
  Сайтът zettahost.bg съдържа връзки към други сайтове. Доставчикът не носи отговорност за конфиденциалната политика и съдържанието на тези сайтове.

 7. Сигурност
  Посетителят или Потребителят е наясно, че с доброволно предоставяне на лична информация в Интернет пространството, тази информация може да бъде наблюдавана, събирана или използвана от трети лица. Всеки Посетител трябва да бъде внимателен и отговорен в Интернет пространството с цел запазването на конфиденциалността на личната си информация.

 8. Непълнолетни потребители
  Доставчикът е дълбоко загрижени за децата и затова се прилага специална конфиденциална политика отнасяща се за непълнолетни лица:
  • Доставчикът не събира, използва или разпространява лична информация за непълнолетни лица без изричното съгласие на техните родителите или настойници.
  • Доставчикът не предоставя достъп на деца и непълнолетни лица до онлайн чатове, форуми, електронни пощи или други услуги, които биха позволили публикуването или разпространението на лична им информация в Интернет пространството без изричното съгласие на техните родителите или настойници.
 9. Промени в политиката за конфиденциалност
  Екипът на Доставчика си запазва правото да променя настоящата конфиденциална политика, като се задължава да обяви и публикува направените промени. Всеки Потребител ще бъде своевременно информиран за това каква информация ще бъде събирана, как ще бъде използвана и при какви обстоятелства тази информация може да бъде разкрита пред трети лица.