Програмни езици

Език за програмиране C++

C++ е статично типизиран, без форма, много парадигма, компилиран, език за програмиране с общо предназначение. C++ попада в групата на езиците на средно ниво, тъй като включва комбинация от езикови функции на високо ниво и на ниско ниво. Езикът C++ е замислен от Бярне...

Език за програмиране C

Езикът за програмиране на С (или скриптовият език C) е разработен между 1969 и 1973 г. По дизайн той осигурява код, който ефикасно преобразува в типичните компютърни инструкции. Ето защо езикът C остана с разработчиците и намери трайна употреба в програми, които...

Perl

Perl е динамичен програмен език на високо ниво, интерпретиран с общо предназначение Името му не е съкращение, но езикът Perl е получил няколко различни бакронима, които се използват в някои случаи, като: Practical Extraction and Reporting Language. Perl е изобретен от...

PHP

PHP е език, който може да бъде вграден в HTML. Голяма част от неговия синтаксис е заимствана от езиците C, Java и Perl. Разбира се, той има някои уникални функции, които са PHP, ексклузивни. Езикът е създаден, така че да е възможно уеб разработчиците да кодират...

HTML

HTML означава Hypertext Markup Language и той е основният език, използван за създаването и показването на страници на уебсайтове в уеб браузър. Всъщност браузърите са създадени специално за четене на HTML файлове и трансформиране на HTML кода в уеб страниците, които...

Ruby

Какво е Ruby? Какво е Ruby? Ruby е динамичен, обектно-ориентиран език за програмиране. Той е известен със своите функции, които са комбинация от Perl, Python и Lisp. Създателят на езика за програмиране Ruby иска да създаде нов език, който да включва както...

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest