PHP

PHP е език, който може да бъде вграден в HTML. Голяма част от неговия синтаксис е заимствана от езиците C, Java и Perl. Разбира се, той има някои уникални функции, които са PHP, ексклузивни. Езикът е създаден, така че да е възможно уеб разработчиците да кодират динамично генерираните страници по-лесно. Кодът се анализира от сървър с модул за обработване на PHP . Крайният резултат е генерираният уебсайт. Възможно е също така да се манипулира чрез интерфейс с командния ред, понеже е интегрирана възможност, плюс това може да се използва в отделни графични приложения. PHP може да бъде инсталиран на повечето съвременни сървъри, а също и като отделна обвивка на най-популярните ОС и платформи безплатно.

Изисквания на PHP

Както споменахме, първоначално PHP скриптът е създаден за създаване на динамични уебсайтове. В днешно време PHP е фокусиран основно върху скрипт от страна на сървъра. В този смисъл той е подобен на други скриптови езици от страна на сървъра, които обслужват динамично съдържание от отдалечен сървър до клиент. Други подобни скриптове са ASP.NET на Microsoft, SunServer Pages на Sun Microsystems и mod_perl. PHP също привлече разработването на много рамки, които осигуряват градивни елементи и дизайнерска структура за насърчаване на бързото разработване на приложения (RAD). Някои от тях включват CakePHP, Symfony, CodeIgniter, Yii Framework и Zend Framework, предлагащи функции, подобни на други рамки за уеб приложения.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This