Програмни езици

DHTML

Динамичният HTML скрипт (или DHTML скрипт) не е точно нова версия на HTML, а нов подход за разглеждане и контрол на стандартните HTML кодове и команди. Когато говорим за DHTML, трябва да се вземат предвид качествата на стандартния HTML, особено, че когато дадена...

CSS

CSS, което означава Cascading Style Sheets, е скриптов език, използван за описание на начина, по който изглежда документ, написан на език за маркиране. Най-често се използва за създаване на стилове за уебсайтове, написани на HTML и XHTML, но ако пишете CSS, той може...

CGI

CGI (Common Gateway Interface), е широко използван стандарт за изпълнение на скриптове на сървър. CGI осигурява достъп до данни и скриптове на уеб сървъра, като по този начин позволява създаването на динамични уеб страници (най-често HTML форми). CGI позволява...

XHTML

По принцип XHTML е дефиниран HTML и се изпълнява като XML. XHTML се пише в подобен на синтаксиса HTML, но по-строг. XHTML комбинира предимствата както на XML, така и на HTML, поддържа се от повечето браузъри и редактори. XHTML е разширена версия на HTML, която беше...

XML Code

XML (Extensible Markup Language) е един от най-често използваните отворени формати за съхранение, структуриране, манипулиране и транспортиране на данни. Една от основните причини за това е фактът, че това е международен стандарт, който е съвместим с всички софтуерни...

Ajax

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) е техника, която се използва за създаване на интерактивни уеб приложения, които анализират потребителските заявки в реално време. Фреймуърка Ajax използва няколко инструмента за програмиране за постигане на тази цел. JavaScript,...

ASP.NET

ASP.NET е софтуерна рамка, създадена специално за лесното създаване на уебсайтове и различни уеб приложения. ASP.NET позволява на програмистите да използват всеки от .NET езиците (CLI езици), за да направят своите сайтове. Можете лесно да използвате .NET езици в...

Python

Python е един от широко използваните езици за програмиране, който може да се прилага в различни случаи. Той е динамичен, интерактивен и по този начин лесен за взаимодействие. Python е интерпретиран, което означава, че кодът се обработва по време на изпълнение, само...

Ruby on Rails

Ruby on Rails е създаден от Дейвид Хайнмайер Хансон като своеобразен страничен продукт от развитието на Basecamp. Проектът Basecamp е построен в Ruby, защото Хансон намери PHP и Java за твърде ограничени. Тогава той не беше много популярен език и нямаше голямата...

JavaScript

JavaScript е динамичен език, базиран на безкласово обектно-ориентирано (базирано на прототип) програмиране. JavaScript е разработен от Netscape през 1994 г., първоначално под името LiveScript. Скриптът е реализиран в браузъра Netscape. Компанията иска да създаде език,...

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest