DHTML

Динамичният HTML скрипт (или DHTML скрипт) не е точно нова версия на HTML, а нов подход за разглеждане и контрол на стандартните HTML кодове и команди. Когато говорим за DHTML, трябва да се вземат предвид качествата на стандартния HTML, особено, че когато дадена страница се зареди от сървъра, тя ще остане същата, докато не бъде поискана отново. DHTML ви дава повече точност с HTML елементите и ви позволява да ги променяте по желание, без да презареждате цялата страница. Това означава, че DHTML променя начина, по който страницата изглежда или работи, докато се преглежда, но не генерира персонализирана страница всеки път, когато се зарежда от сървъра. DHTML кодът се състои от следните отделни технологии – Document Object Model (DOM), Scripts, CSS и XHTML. DHTML скриптът позволява на уебмастърите да представят съдържанието си по начини, които са трудно постижими с други средства. С две думи: използваните скриптови езици променят DOM и стила. Например, DHTML кодът дава възможност на уеб администратора да:

  1. Поставите анимирани текст и изображения на уеб страницата, с възможност тези елементи да бъдат интерактивни и да се движат през страницата с предварително зададени параметри или при действие на потребителя.
  2. Вграждане на скриптове, които могат да показват актуални данни като новини, котировки на акции и т.н.

 

DHTML Скриптове

Когато Уеба беше в първите си етапи на разработване, повечето уебсайтове бяха статични, което означава, че техните страници не са били интерактивни и не са се променяли при посещение. Тъй като уебсайтовете започнаха да стават все по-сложни в начина на организиране и представяне на съдържанието, така необходимостта от изграждане на страници, които да отговарят и варират според потребителя, стана необходимост. Ето защо DHTML кодът започна да се използва от уеб администратори. Не е записано кога DHTML скриптът е бил използван за първи път, но като цяло, популярността му стана очевидна при пускането на браузърите на Версия 4. Препятствие, с което често се срещат уеб дизайнерите, е че е предизвикателно да прилагат най-новите стандарти, тъй като по-голямата част от потребителите не са ранни осиновители и не надграждат браузърите си до най-новата версия веднага, когато тя излезе. Този факт възпрепятства бързото и масово използване на DHTML скрипт. Неговото масово приемане започна да придобива известна скорост, когато World Wide Web Consortium (W3C) одобри набор от стандарти за неговото използване. Това позволи на уеб дизайнерите да пишат стандартизирани скриптове, които се поддържаха от всеки браузър. Динамичните стилове са основната характеристика на кода DHTML. Използвайки CSS, е възможно бързо да промените външния вид и форматирането на сегменти в документ, без да добавяте или премахвате елементи. Това е полезно за поддържане на малък размер на документа и скриптове.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This