CSS

CSS, което означава Cascading Style Sheets, е скриптов език, използван за описание на начина, по който изглежда документ, написан на език за маркиране. Най-често се използва за създаване на стилове за уебсайтове, написани на HTML и XHTML, но ако пишете CSS, той може да се използва и с всички видове XML документи. Основната функция на CSS скрипта е да раздели съдържанието на страницата (създадена в HTML или друг език за маркиране) от представянето на документи, по-специално елементи като оформлението, цветовете и шрифтовете. Това разделение може да повиши достъпността на съдържанието, да даде повече гъвкавост и фина настройка на начините за представяне на съдържание със стилови таблици. Друго предимство на CSS е, че различните страници могат да споделят форматиране от един CSS скриптов файл със стилови таблици и да елиминират необходимостта от писане на един и същ CSS код отново и отново. CSS скриптът може също така да даде възможност за отделна HTML страница да се обслужва в различни форми за различни цели, като четене на екрана, в печат или чрез софтуер за разпознаване на глас / докосване. CSS скриптът може да се използва и за адаптиране на уеб страници, за да се показват различно в зависимост от размера на екрана или устройството, на което се преглежда CSS кода.

CSS Тайни

CSS скриптът има лесен синтаксис и използва набор от ключови думи, които съответстват на различните свойства на стила. Всеки стилов лист има списък с правила. Всеки от тях се състои от един или повече селектори и блок за деклариране. Декларационните блокове са съставени от списъци на декларации, заобиколени от скоби. Те включват свойство, двоеточие (:) и стойност. Ако в блок от CSS код присъстват повече от една декларация, точка и запетая (;) трябва да отделя всяка от тях. Когато пишете CSS, той има селектори и ги използва, за да посочи кой стил сочи към каква част от съдържанието със стилови таблици. Селекторите могат да бъдат приложени към всички елементи от конкретен тип или към отделни групи. CSS поддържа псевдокласове в селектори, за да позволи форматиране, изградено върху данни, които са извън структурата на страницата. Hover, който е такъв псевдоклас, разпознава съдържанието само когато потребителят придвижва курсора на мишката към видимия елемент, често като задържи мишката върху него. Псевдокласът категоризира елементите на страницата със стилови таблици, като: link или :visited. От друга страна, псевдоелементът създава селекция, която може да бъде направена от частични елементи като :first-line или :first-letter. Селекторите могат да се използват заедно в много комбинации с CSS код, особено в CSS 2.1, за да се постигне голяма точност и мобилност.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This