Python

Python е един от широко използваните езици за програмиране, който може да се прилага в различни случаи. Той е динамичен, интерактивен и по този начин лесен за взаимодействие. Python е интерпретиран, което означава, че кодът се обработва по време на изпълнение, само някои части от Python се проверяват по време на компилиране. Езикът за програмиране Python е обектно-ориентиран с гъвкава структура, по-голяма четимост и ясен, по-опростен синтаксис. Размера на празното пространство определя края на блоковете и операторите. Ако отстъпът е грешен, интерпретаторът на Python ще го маркира като грешка в синтаксиса. Python се предлага с много безплатна документация, което опростява използването му както за любители, така и за професионалисти. Този пакет от готови за използване модули е библиотеката Python и може да бъде намерен на официалния сайт на Python, заедно с много ръководства за Python.

Използване на Python

Python се използва за всички видове уеб приложения; може да се използва както за малки, така и за големи уеб проекти. Все пак Python се прилага и в голям набор от настолни софтуерни приложения, включително програми за 3D анимация, някои видео игри, в A.I. проекти и програми за информационна сигурност, освен това много операционни системи, внедряват Python, особено Linux. Добре известни организации и компании, използващи езика за програмиране на Python, са Google, Spotify, BitTorrent, CERN, NASA и др. Тъй като Python е по-четим, с чист и кратък синтаксис, както и не с много ключови думи, е сравнително лесно да се научи и използва от студенти и по-малко напреднали програмисти.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This