Помощ » Уеб енциклопедия » Уеб терминология » Честотната лента (Bandwidth)

Честотната лента (Bandwidth)

В сферата на компютъра и компютърните мрежи честотната лента (Bandwidth) е термин, използван за описване на това колко информация може да бъде предадена през връзка. В повечето случаи се представя като битове в секунда или като някои по-големи деноминации от битове, като Мегабит в секунда, изразени като kbit / s или Mbit / s. Мрежовата честотна лента показва колко данни се прехвърлят за определен период от време, без да се взема предвид дали всички данни са били доставени или не. От друга страна, пропускателната способност може да бъде описана като вид честотна лента, която показва дали данните са били успешно предадени или не. Пропускателната способност на мрежовата връзка може да е доста висока, но по-важното е, че ако загубата на сигнал също е висока, пропускателната способност ще бъде по-ниска. По същия начин, относително ниската честотна връзка за използване има постоянно висока пропускателна способност, ако качеството на сигнала също е високо.

Неограничена употреба на честотна лента

Повечето доставчици на уеб хостинг имат ограничения при използването на мрежовата честотна лента, на които е разрешено използването на уебсайтове с хоствани уебсайтове в определен период от време, обикновено един месец. Ако надвишите тази граница, услугата вероятно ще бъде преустановена или всяко превишаване на използването на мрежовата честотна лента ще бъде таксувано допълнително, често на много по-високи разходи от базовите разходи, включени в хостинг плана. Някои хостове предлагат неограничени хостинг планове за трафик, които в някои случаи имат неограничен обем на трансфер на данни на месец. Обикновено реалното използване на честотната лента, т.е. прехвърлянето на връзка в секунда, е до известна степен ограничено за тези услуги, което гарантира, че трансферът на данни за сайта никога не става прекалено голям. За повечето потребители, които избират хостинг план с неограничена честотна лента, споменатите по-горе характеристики не са проблем и уебсайтовете им работят отлично.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This