API

API е интерфейс за програмиране на приложения. Това е протокол, който се използва, когато трябва да има обмен на данни между някои софтуерни компоненти. По-просто казано, една дефиниция на API е механизъм за софтуер или уебсайт за комуникация с друг софтуер или уебсайт. API-тата правят възможно смесването на данни от услуги на трети страни със собствения Ви сайт или приложение. Например Twitter.com беше много успешен, когато стартира заради добре документирания и отворен API. Това означава, че всеки може да създаде софтуер или уебсайт, който им позволява да изпращат съобщения чрез Twitter. Първоначално уебсайтът беше много прост: състоеше се от два прости елемента. Тогава практически всеки програмист започна да кодира приложение, което използва API на Twitter, за да добави функционалност, която не е съществувала преди, като например изпращане на снимки, качване на видеоклипове, управление на групи и др. Когато използвате приложения като TweetDeck или TwitPic, вие се свързвате с Twitter чрез API на приложенията.

API – Защо е Полезно

API-тата са функцията, която позволява на различни приложения да говорят помежду си и да работят като цяло. Естествено, те са най-добрият начин за увеличаване на популярността на платформа или за изграждане на нова върху нея. През последните няколко години имаше някои положителни примери за добро използване на API на проекти като Twitter, Yelp и Google Maps. Резултатът от вземане на данни или функционалност от едно приложение и добавяне към него с друго за създаване на трето ново приложение често се нарича машап. Много популярни онлайн услуги са създадени чрез API от друга услуга. Интернет е това, което е днес заради добрата комуникация. Интерфейсите за програмиране на приложения са точно това. Много големи компании дават част от своята функционалност или данни като API за всеки, който се интересува да го използва. Те могат да го използват, без да губят ресурси за разработване на това, което вече е направено, и да го комбинират с приложението си. Крайният резултат е изцяло нов продукт, предлагащ функционалност, която никога не е съществувала преди.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This