ASCII

ASCII е съкращение за American Standard Code for Information Interchange. ASCII е 7-битов символен код, където всеки отделен бит представлява уникален символ. Компютрите могат да разбират само цифри, така че тук идва таблицата с ASCII символи. Тя съдържа числовите изображения на символ като „b“ или „$“.Таблицата със символи на ASCII е създадена, за да се използва с телетипове и следователно описанията вече почти не се използват. Ако трябва да създадете текстов файл във формат ASCII, всичко, което трябва да направите, е да създадете „обикновен“ текстов файл без форматиране като цвят на шрифта, удебелен или подчертаващ. Това е основен формат, с който може да работи всеки софтуер. В Microsoft Windows, Notepad създава ASCII текст или в MS Word има възможност да запише файл като „само текст“.

ASCII Таблици

Тъй като разширенията на символните таблици на ASCII имат толкова много версии, трябва да има начин да се определи кой набор съответства на всеки отделен текст, за да може да бъде разбран правилно. От друга страна, тъй като популярните символи са включени във всички набори – включително и най-патентованите – неуспешното идентифициране на набор от символи обикновено не носи никакви последствия, ако потребителят пише на английски. Освен това, тъй като много интернет стандарти използват ISO 8859-1 и защото Microsoft Windows (използващ кодовата страница 1252 суперсет ISO 8859-1) е доминиращата операционна система за персонални компютри днес, внезапната употреба на ISO 8859-1 е доста често срещана информация, и обикновено може да се приеме без доказателства за противното.

Разширен ASCII

Разширеният ASCII е символна таблица с кодове, която добавя към оригиналния ASCII набор. Основната таблица на ASCII използва 7 бита за всеки символ, което прави общо 128 отделни символа. Разширената ASCII символна таблица използва 8 бита, което й дава допълнителни 128 знака. В допълнителните се поместват знаци от не-английски език и специални знаци за създаване на рисунки. Комбинираният брой символи, които представляват човешки езици, математика, повечето програмни езици и софтуерни приложения, далеч надхвърля 96 (128-32) печатаеми ASCII кодове, много разширения към него са били използвани. Тъй като таблицата с символи ASCII е в 7-битов код и всички съвременни компютри работят с данни в 8-битови байтове, много разширения използват допълнителните 128 кода, които са налични, като използват всички осем бита от всеки байт. Разширеният ASCII помага да се включат много езици, които иначе не се изразяват лесно в ASCII, но все още не е достатъчно, за да покрият всички езици на страните, в които се продават компютри, така че дори тези осем битови разширения трябва да имат локални варианти.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This