DHCP Сървър

DHCP означава протокол за динамична конфигурация на хоста. Този протокол се използва от всякакъв вид устройство (компютър, рутер), което трябва да получи дистанционен IP адрес, за да се свърже с Интернет. Тези IP адреси се получават от DHCP клиента от DHCP сървъра, който ги съхранява и управлява. DHCP сървърът гарантира също, че всеки IP е уникален и че едно IP не се използва от 2 или повече устройства едновременно. От друга страна, нормално е, ако дадено устройство се прекъсне от мрежата, тогава неговият IP може да бъде присвоен на друг току-що свързан компютър. Ето защо DHCP протоколът се използва най-вече от доставчици на интернет услуги, които искат да спестят разходи за IP адреси.

Динамични IP адреси и Уеб Хостинг

Статичните IP адреси са подходящи за използване на сървъри за уеб хостинг, въпреки че посетителят на уеб сайта може да използва всякакъв вид IP, независимо дали е статичен или динамичен, стига да е валиден. Статичният IP е задължителен за уеб сървърите, тъй като може да се наложи администраторите на уебсайтове да използват някои персонализирани записи, за да насочат своите домейни, като например записа A, който изисква IP адрес. Ако този IP адрес се промени след 24 часа и А записът не е актуализиран, посетителите на уебсайта няма да могат да показват уеб страницата. Zettahost гарантира 99,9% ъптайм на нашите уеб сървъри и можете да ни тествате, като получите един от нашите безплатни уеб хостинг планове без реклами, показвани на вашия уеб сайт!

Как Работи DHCP протокола

DHCP протоколът използва архитектура, базирана на клиент-сървър. DHCP клиентът изпраща заявка за излъчване за подробности за конфигурация на Интернет, съдържащи се в така наречения DHCP DISCOVER пакет, който се използва за идентифициране на наличния сървър. DHCP сървърът отговаря на заявката с пакет DHCP Offer, който съдържа присвоен динамичен IP адрес, маска на подмрежата, гейтуей по подразбиране, DNS сървъри и времето, за което динамичният IP адрес е присвоен на това конкретно устройство. DHCP клиентът може да получава множество пакети DHCP Offer, в случай че има повече от един DHCP сървър в тази мрежа. В такъв случай тогава се изпраща заявка за излъчване с DHCP REQUEST пакет. Този пакет ще идентифицира точния DHCP сървър и ще получи динамичния IP адрес.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This