Email препращане

Ако искате да промените своя имейл акаунт или да смените доставчика си на имейл, можете да използвате имейл препращане. За по-лесно управление на всички ваши имейл съобщения, можете също да проверите всички ваши имейл акаунти от една пощенска кутия с помощта на услугата за препращане на имейли. Така че, независимо дали сменяте доставчика си на електронна поща или дори хостинг доставчика за вашия сайт, няма да е необходимо да създавате нови имейл акаунти. Трябва само да се уверите, че новият ви хост предоставя опции за препращане на поща.

Трябва ли ми Email препращане?

Препращането на имейли може да се използва както за пренасочване / повторно изпращане на отделни имейли, което обикновено се прави ръчно, така и за автоматизирано пренасочване на всички имейли от един имейл акаунт към друг. Хостинг и имейл доставчици обикновено предоставят опростен интерфейс, където можете бързо да зададете препращането на имейлите. Обикновено трябва да посочите само имейлите, от които имате нужда. Хостинг доставчиците могат да предложат платено или безплатно препращане на имейли в зависимост от услугите и плана който сте поръчали от тях.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This