Email

Email (electronic mail) което се превежда електронна поща е размяната на компютърно съхранени съобщения чрез телекомуникации. Email съобщенията обикновено са енкоднати в ASCII формат. Също така можете да изпращате нетекстови съобщения като изображения и други медийни файлове като прикачени към имейла файлове. Голям процент от общия трафик в интернет са имейлите. Електронната поща може да се обменя между потребители на онлайн услуги и в мрежи различни от интернет, както публични, така и частни. Можете да изпращате Email, както индивидуално, така и до списък от хора.

Функционалност

Имейлите са част от протоколите, които са включени в TCP/IP, един от които е широко известен, когато стане въпрос за изпращане на имейли, това е SMTP, докато друг популярен такъв е IMAP, който служи за получаване на информация по имейл. Един имейл адрес изглежда по следния начин: name@hostname.com. Първата част от имейла преди символа „@“ съдържа името на имейла а тази след символа показва към кой домейн е имейл адреса. Имейлите се предлагат от много хостинг доставчици, но също така има и специализирани доставчици на имейли като Google, Yahoo, Hotmail и т.н. За да имате свой собствен имейл от типа name@yourdomain.com Ви трябва домейн и доставчик, който поддържа тази услуга.

Имейлите могат да бъдат използвани през уеб базиран интерфейс наречен webmail или чрез имейл клиент, който се инсталира локално на устройството, което ползвате. Доставчиците като Google, Yahoo и Hotmail предлагат webmail. Доста хостинг доставчици също предлагат webmail, но можете да ползвате и локално инсталиран имейл клиент като Outlook и Thunderbird.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This