FTP Сървър

FTP сървърът може да се разбира като физическата машина, където се съхраняват данни, но обикновено се използва за софтуерното приложение, което дава възможност за обмен на файлове чрез File Transfer Protocol. FTP използва модела клиент-сървър, за да даде възможност за обмен на файлове през Интернет. Това означава, че FTP сървърът установява FTP връзка, за да приема заявките, изпратени от отдалечени FTP клиенти (като FileZilla) и да ги изпълнява, като по този начин ви позволява да изтегляте или качвате файлове на сървъра.
 

Режими за достъп до FTP сървъра

FTP сървърите могат лесно да бъдат зададени на анонимен или удостоверен режим на достъп. Анонимният режим предоставя на потребителите безплатен достъп до FTP сървъра чрез „анонимен“ акаунт по подразбиране. Автентифицираният режим изисква парола и акаунт, разбира се. FTP сървърът може да бъде конфигуриран така, че да позволява различни нива на достъп, можете да блокирате потребителите да влизат в определени директории или да извършват определени действия. Можете също така да забраните на някои потребители да използват вашия FTP сървър изобщо. Ако е необходимо, можете да използвате сигурни връзки като SFTP или FTPS.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This