FTP

FTP е съкращение от File Transfer Protocol. FTP протоколът е набор от правила, които мрежовите компютри използват за разговор помежду си. FTP е езикът, който компютрите в TCP / IP мрежа (като например интернет) използват за прехвърляне на файлове от и един от друг.

FTP е полезен инструмент за преместване на информация от компютъра, на който работите, към сървъра, на който се хоства уебсайт. Ако искате например да инсталирате WordPress на уеб сървър, ще ви трябва FTP, за да копирате файловете.

Предимства на FTP

Едно от най-големите предимства на FTP е скоростта. FTP е един от най-бързите начин за прехвърляне на файловете от един компютър на друг компютър. По-ефективно е, тъй като не е необходимо да завършваме всички операции, за да получим целия файл. За достъп до FTP сървъра трябва да влезем с потребителското име и паролата. Следователно можем да кажем, че FTP е по-сигурен. FTP ни позволява да прехвърляте файлове от и към сървър. Да предположим, че сте мениджър на компанията, изпращате някаква информация на всички служители и всички те изпращат информация обратно на един и същ сървър.

Недостатъци на FTP

Стандартното изискване на индустрията е всички FTP предавания да бъдат криптирани. Не всички доставчици на FTP обаче са равни и не всички доставчици предлагат криптиране. Така че ще трябва да внимаваме за FTP доставчиците, които осигуряват криптиране. FTP служи за две операции, т.е. за изпращане и получаване на големи файлове в мрежа. Ограничението на размера на файла обаче е 2 GB, което може да бъде изпратено. Освен това не ви позволява да стартирате едновременни прехвърляния към множество приемници. Паролите и съдържанието на файлове се изпращат с чист вид, което позволява нежелано подслушване. Така че е напълно възможно нападателите да извършат brute force атака, като се опитват да отгатнат паролата за FTP.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This