Gateway

Гейтуей (Gateway) е точка за връзка в мрежа. Интернет гейтуея свързва различни мрежи чрез различни протоколи. Порталът обикновено е физическо устройство, но има софтуер за гейтуей, който може да бъде конфигуриран така, че компютърът да действа като гейтуей. По този начин компютъра гейтуей е активиран да установява връзки между мрежите. Личните компютри, сървъри и други устройства могат да служат като интернет портали, но най-често рутерите изпълняват тази функция. Връзката към гейтуея може да се установи на всяко ниво на мрежата чрез различни протоколи, но рутерите или комутаторите обикновено не работят с повече от един протокол и нямат толкова функции.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This