Помощ » Обща информация » PHP » Къде да намеря информацията за връзка с базата?

Къде да намеря информацията за връзка с базата?

В днешно време използването на база е много често при изграждането на уебсайт. Основната роля на базата е да съхранява информацията, която присъства на всяка страница. Това Ви позволява да модифицирате дизайна си, без да засягате текста, който се показва в целия Ви сайт. Препоръчва се всички нови уебсайтове да се възползват напълно от предимствата, предоставени от използването на база. В тази статия ще научите как да намерите нужната информация за връзка с вашата база данни, за да можете да свържете сайта си с нея. Освен това ще научите как да манипулирате данните, съдържащи се в самата база.

Какво е Мениджър на база данни?

В контролния панел ще намерите секцията посветена на управлението на базата на име Мениджър на база данни.

Чрез мениджъра на бази можете да създавате, редактирате и изтривате бази. Има два поддържани типа бази – MySQL и PostgreSQL. И двата типа бази могат да се използват за съхраняване на съдържанието на вашия сайт и можете да взаимодействате с всеки тип база по подобен начин. Можете да научите повече за функциите и възможностите на този раздел на нашия контролен панел, като прочетете нашата статия за Мениджъра на бази.

Ние вярваме, че наличието на база е основна част от управлението на съвременен уебсайт и затова дори нашият безплатен хостинг план идва с една MySQL база, която можете да използвате. Ако се нуждаете от повече бази или искате да използвате PostgreSQL база, може да поръчате един от нашите платени хостинг планове.

Къде да намеря информацията за свързване с базата?

За да намерите нужната информация за свързване с вашата база следвайте стъпките:

  1. Отворете Мениджъра на бази
  2. Кликнете на базата, за която искате да видите информацията
  3. Отворете раздела Информация където ще намерите нужната информация

Ето примерен скрипт, с който можете да се свържете с вашата база:

<?php

$db_host=’DB_HOST’; //Should contain the „Database Host“ value
$db_name=’DB_USER’; //Should contain the „Database Name“ value
$db_user=’DB_NAME’; //Should contain the „Database User“ value
$db_pass=’DB_PASS’; //Should contain the „Database Password“ value

$mysqli_connection = new MySQLi($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name);

if ($mysqli_connection->connect_error) {
echo „Could not connect to $db_user, error: “ . $mysqli_connection->connect_error;
} else {
echo „Connected to $db_user! <hr> The database contains the following tables: <br />“;
}

$showtablequery = „SHOW TABLES FROM $db_user“;
$showtablequery_result = mysqli_query($mysqli_connection, $showtablequery);

while($showtablerow = mysqli_fetch_array($showtablequery_result))
{
echo $showtablerow[0].“<br />“;
}

$mysqli_connection->close();
echo „<hr> mysqli_connection closed!“;

?>

Погрижете се да коригирате стойностите на $db_host, $db_name, $db_user, и $db_pass с тези за вашата база. Когато заредите скрипта в браузъра си трябва да видите съобщение, което показва, че успешно сте се свързали с базата. Също така скрипта ще принтира имената на таблиците, намиращи се във вашата база.

Как да управлявам съдържанието в базата?

В зависимост от типа базата, която имате, можете да използвате или phpMyAdmin, или phpPgAdmin, за да управлявате нейното съдържанието. Базите на MySQL се управляват чрез phpMyAdmin, докато PostgreSQL базите използват phpPgAdmin. За да стартирате някой от тези инструменти (в зависимост от типа на вашата база данни), просто следвайте стъпките по-долу:

  1. Отворете Мениджъра на бази
  2. Кликнете на базата, която искате да отворите
  3. Отворете раздела Управление
  4. Кликнете на линка за phpMyAdmin4 или phpPgAdmin

След като кликнете линка phpMyAdmin/phpPgAdmin ще зареди в отделен раздел на вашия браузър и ще зареди съдържанието на вашата база.

Мога ли да използвам програми като MySQL Workbench  за управление на базата?

Поради съображения за сигурност, базите, създадени във вашия хостинг акаунт, могат да се управляват само чрез помощните програми phpMyAdmin / phpPgAdmin и чрез скриптове, хоствани във вашия акаунт. Връзките от други източници се отхвърлят. Като такива няма да можете да използвате мениджър на бази като MySQL Workbench за вашата база, която е активна на нашите сървъри.

Ако възможността за пълно взаимодействие и свързване с вашата база е важна за вас, може да закупите един от нашите VPS планове, които Ви дават root достъп до виртуален Linux сървър. След това можете да продължите да настройвате сървъра си по начин, който би позволил връзки от външни източници.

Мога ли да използвам моята база за мобилно приложение?

Ако разработвате приложение за смартфон, може да мислите за използване на база, хоствана във вашия акаунт с цел съхраняване на данните на вашите потребители. Подобен сценарий е напълно възможен при използване на виртуален частен сървър (VPS).

Ако използвате един от нашите планове за споделен хостинг, от друга страна, все още можете да постигнете целта си, но с някои забележки. Основното ограничение, което ще трябва да заобиколите, е фактът, че приложението Ви няма да може да говори директно с базата. Вместо това ще трябва да създадете PHP скриптове на вашия хостинг акаунт, които да взаимодействат с базата. Вашето приложение ще трябва да изпраща заявки към тези скриптове, за да извлече информация от базата и също така да запише данни в базата.

Заключение

Използването на база за съхранение на съдържанието на уебсайта Ви е чудесен начин за изграждане на динамичен сайт, който може да показва различна информация. И благодарение на секцията Мениджър на бази в контролния панел можете лесно да създавате нови бази, да преглеждате настройките за връзка с вашата база, да променяте съществуващи бази и да изтривате тези, от които вече не се нуждаете.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This