HTTP

За да получите достъп до който и да е уебсайт или да вградите валидна връзка, винаги трябва да напишете http: // пред адреса на уебсайта. Браузърите и приложенията генерират автоматично тази част, за да опростят процеса, но това все още е абсолютно необходимо. HTTP (HyperText Transfer Protocol) е основният протокол, използван в световната мрежа за предаване на съобщения от 1990 г. насам и оттогава е преразгледан няколко пъти.

Как работи HTTP?

Всеки път, когато отворите уебсайт, използвайки вашия уеб браузър, всъщност изпращате заявка до сървър чрез HTTP протокол за съдържание от този сайт. Основната задача на протокола е да транспортира хипертекстови данни. HTTP използва (обикновено чрез уеб браузър) модела клиент-сървър, като изпраща заявки до сървър, който отговаря, като предоставя съдържанието от определен уебсайт (или връща съобщение за грешка, ако страницата не може да бъде достъпна). Всеки вид софтуер, който трябва да получи достъп до някакво интернет съдържание, използва протокола HTTP.

Спецификации на HTTP

Една от характеристиките на HTTP е, че той е протокол без състояние, който не запазва информация за сесии или участници в комуникацията, така че всяка заявка до сървъра се третира отделно. Някои приложения обаче могат да събират информация за последващи заявки, като по този начин проследяват активността на потребителите. Това са бисквитки, HTTP сесии, JavaScript и др. HTTPS (или HTTP Secure) е най-широко използваният метод за осигуряване на HTTP връзка с използването на криптиращите протоколи SSL или TLS.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This