Hypervisor

Hypervisor, също известен като VMM (virtual machine monitor), е софтуер който създава и управлява виртуални машини. Той позволява на един хост компютър да поддържа множество виртуални машини (гости), като споделя своите ресурси, като памет и процесор. Всички hypervisor-и се нуждаят от някои компоненти на ниво операционна система – например мениджър на паметта, планиране на процеси, стек за вход/изход, драйвери на устройства, мениджър на сигурността, мрежов стек и други – за да работят виртуалните машини.

Видове Hypervisor

Има два основни типа hypervisor-и, наричани „Тип 1” (или „чист метал”) и „Тип 2” (или „хостван”). Тип 1 hypervisor действа като олекотена операционна система и работи директно на хардуера на хоста, докато hypervisor тип 2 работи като софтуерен слой в операционна система, подобно на други компютърни програми. Най-често използвания hypervisor е тип 1, където софтуерът за виртуализация се инсталира директно върху хардуера, в който операционната система обикновено е инсталирана. Тъй като hypervisor-ите „тип 1“ са изолирани от предразположената към атака операционна система, те са изключително сигурни. В допълнение, те обикновено се представят по-добре и по-ефективно от тип 2 hypervisor. Поради тези причини повечето корпоративни компании избират hypervisor „тип 1“ за компютърни нужди в дата центъра.

Докато hypervisor-ите от тип 1 работят директно върху компютърния хардуер, тип 2 хипервизорите работят над операционната система (ОС) на хост машината. Въпреки че тип 2 hypervisor-и работят в операционната система, допълнителните (и различни) операционни системи могат да бъдат инсталирани отгоре на hypervisor-a. Недостатъкът на тип 2 hypervisor е, че латентността е по-висока от хипервизорите тип 1. Това е така, защото комуникацията между хардуера и hypervisor-a трябва да преминава през допълнителния слой на ОС. Тип 2 hypervisor-ите понякога са известни като hypervisor-и на клиенти, защото най-често се използват от крайни потребители и за тестване на софтуер, където по-високата латентност е по-малко притеснителна.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This