ICANN

Какво е ICANN? ICANN е съкращение от Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Това е организация, която е отговорна за присвояването и координирането на уникални интернет адреси и имена за всички устройства, свързани с Интернет, което им позволява да комуникират помежду си. ICANN има решаваща роля в развитието на интернет политиката, тъй като определя правилата за присвояване на домейни и IP адреси. ICANN разрешава използването на нови общи домейни от най-високо ниво.

Как работи ICANN

За да координира комуникацията между всички устройства онлайн, ICANN поема отговорността да координира DNS, разпределението на IP адресите, също така присвоява всички домейни от най-високо ниво (TLD) и управлява всички главни нейм сървъри и идентификатори на протоколи. През 2009 г. ICANN стартира интернационализирани имена на домейни (IDN), които позволяват използването и регистрацията на TLD, които могат да бъдат кодирани в не латински букви. Повечето от тези операции се управляват от IANA, отдел, който преди е действал от името на правителството на САЩ, но сега се управлява от ICANN.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This