IP адрес

IP адресът ни позволява да свържем всички наши устройства в мрежа. Не можете да изпращате или получавате съобщения от друго устройство, ако не знаете IP адреса му. На всеки компютър или друго устройство, свързано към мрежа и използващо интернет протокол, се дава уникален номер, идентифициращ къде се намира в тази мрежа. Всички адреси се управляват и възлагат от Internet Assigned Numbers Authority (IANA), която делегира правата си на петте регионални интернет регистри, които са глобално координирани и отговорни за регистрациите на IP адреси по целия свят. Регионалните интернет регистри разпределят адресите на местни доставчици на интернет услуги и други организации.

Видове IP адреси

Има два основни типа IP адреси: статични и динамични адреси. Статичният IP адрес обикновено е постоянен, освен ако не е конфигуриран от администратор. Компютрите и други устройства обикновено получават временен динамичен IP адрес, генериран от DHCP сървър, когато са свързани към Интернет. Когато е онлайн, вашият личен компютър обикновено получава IP адреса си от вашия доставчик на интернет услуги. IP адресът се записва в двоични цифри, но обикновено е представен в системата с лесна за четене десетична (за IPv4) или шестнадесетична (за IPv6) система. IPv4 и IPv6 са последните две версии на Интернет протокола и настоящите стандарти. Всички устройства поддържат широко използвания IPv4, а някои вече поддържат и двете.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This