iSCSI

iSCSI е съкращение за интернет SCSI или Internet Small Computer System Interface. Това е стандарт за интернет протокол за съхранение на данни чрез мрежа. Технологията позволява командите на SCSI да се прехвърлят през IP мрежи на дълги разстояния с цел управление на съхранението. iSCSI е важна технология, тъй като увеличава гъвкавостта и скоростта на съхранение и предаване на данни. iSCSI е базиран на TCP / IP протокол, който позволява на SCSI да функционира отгоре на TCP. Доставка на пакети с iSCSI не е същото като с IP, което се случва във фиксирана поръчка. Той обаче изпраща същите команди, използвани от софтуера на SCSI през мрежата. Това е вярно както с приложенията за локална мрежа (LAN), така и за широкообхватната мрежа (WAN). iSCSI устройства са дискове, касети, компактдискове и други устройства за съхранение на друг мрежов компютър, с който можете да се свържете.

Предимства на iSCSI

Един от недостатъците на iSCSI, специално за важни или по-изискващи ресурси приложения, е по-високата латентност. Проблемът е, че „увиването“ на SCSI пакети около TCP / IP протоколи има известни разходи. Гарантирането на качеството на услугата и широката производителност в смесени мрежи също е проблематично. Например, ако вашите документи за VoIP, софтуер iSCSI, имейл и Microsoft Word използват една и съща връзка без някаква форма на QoS за ефективност, резултатите може да са незадоволителни. Това е едно от хубавите неща за Fiber Channel SAN. Почти е гарантирано, че няма да има друг трафик, освен дисковия трафик в тази мрежа.

iSCSI инициатор

ISCSI инициаторът работи като iSCSI клиент. Използва се с компютър точно като адаптер за SCSI шина, но вместо да комуникира чрез физически кабел със SCSI устройствата, iSCSI инициаторът препредава данни по мрежата. Инициатор може да бъде един от следните типове:
Софтуер инициатор – Софтуерния iSCSI инициатор използва код за емулация на iSCSI. Обикновено това се прави в софтуерен драйвер, който използва мрежовия хардуер, който вече е наличен, за да зареди SCSI устройства за компютъра, като използва протокола iSCSI. Съществуват софтуерни инициатори iSCSI за повечето операционни системи (например iSCSI Windows Initiator). Те също са най-използваният метод за създаване на iSCSI.
Хардуерен инициатор – Хардуерният iSCSI инициатор използва специализиран хардуер, обикновено с интегриран софтуер. Хардуерен инициатор елиминира режима на iSCSI и потенциалните прекъсвания в мрежата. Това е една от причините сървърите, които използват хардуер iSCSI инициатор, могат да видят повишаване на производителността.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This