Помощ » Често задавани въпроси » Управление на бази данни » Как да импортирате база чрез SSH?

Как да импортирате база чрез SSH?

За да импортирате база чрез SSH използвайте следната команда:

mysqldump -h [DB HOST] -u [DB USER] -p[DB PASS] [DB NAME] < /home/www/database.sql

Нужната информация за [DB HOST], [DB USER], [DB PASS] и [DB NAME] можете да намерите в Мениджъра на бази.

Файла за вашата база трябва да бъде качен във вашия хостинг акаунт и пътя до файла /home/www/database.sql може да бъде различен според това къде сте качили файла. Например ако сте качили файла за вашата база в директорията /home/www/yourdomain.ext/backups/database.sql трябва да промените SSH командата по следния начин:

mysql -h [DB HOSTNAME] -u [DB USERNAME] -p[DB PASSWORD] [DB NAME] < /home/www/yourdomain.ext/backups/database.sql

Както при импортирането през phpMyAdmin не забравяйте да премахнете CREATE DATABASE и USE командите от .sql файла Ви.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This