Помощ » Обща информация » Други » Как да използваме Telnet?

Как да използваме Telnet?

Telnet Ви позволява да видите дали имате връзка с конкретно хостиме на даден порт. За да използвате Telnet, трябва да изпълните следната команда през конзолата или командния ред на компютъра:

telnet HOSTNAME PORT

За да излезете от telnet, използвайте комбинацията от „Ctrl“ и затваряща квадратна скоба „]“, след това въведете „quit“ и натиснете enter.

Трябва да замените HOSTNAME с хостимето / уебсайта, с който имате проблеми. PORT трябва да бъде заменен с номер на порт в зависимост от услугата, която ще тествате:

Port 21 – използва се за FTP
Port 25 и port 587 – използват се за SMTP, SMTP+TLS, и SMTP+SSL
Port 80 – използва се за HTTP
Port 443 – използва се за HTTPS
Port 110 – използва се за POP3 и POP3+TLS
Port 143 – използва се за IMAP и IMAP+TLS
Port 993 – използва се за IMAP+SSL
Port 995 – използва се за POP3+SSL
Port 2222 – използва се за SSH

Така например, ако имате проблеми с HTTPS достъп до домейн с име yourdomain.com, трябва да изпълните следната команда:

telnet yourdomain.com 443

За някои версии на Widows трябва изрично да активирате Telnet, можете да разберете как да направите това, като използвате официалния урок от Microsoft Wiki http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/910.windows-7-Enabling-Telnet-client.aspx

Ако се свържете успешно, трябва да получите или празен екран, или отговор на сървъра, в който се посочва името на услугата.

Ако не можете да се свържете с нашите сървъри, трябва да получите грешка като:

telnet: could not resolve HOSTNAME/PORT: Name or service not known

Във втория случай, моля, опитайте да използвате Telnet за друг порт на нашите сървъри, тъй като това ще Ви помогне да определите дали нашата защитна стена блокира вашия IP адрес или проблемът е другаде. Ако не можете да се свържете чрез друг порт, моля, отворете Запитване относно проблема от вашия Хостинг контрол панел -> Техн. Поддръжка -> Запитвания, така че нашият екип от техническа поддръжка да може да проучи проблема и да провери дали блокираме вашия IP адрес по някаква причина. Ако можете да се свържете през друг порт, това означава, че не блокираме вашия IP адрес и нещо ограничава връзката. Малко неща, които биха могли да блокират връзката, са – защитна стена на вашия локален компютър, антивирусен софтуер на вашия локален компютър, локален рутер и вашия ISP.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This