Помощ » Често задавани въпроси » FTP и управление на файлове » Как да изтриете, преименувате или преместите файл/директория?

Как да изтриете, преименувате или преместите файл/директория?

Нашият файлов мениджър се предлага с опцията за изтриване / преместване на файлове / директории, както и опцията за преименуване на такива. За да преименувате файл / директория, просто го изберете и кликнете върху бутона Преименуване.

За да използвате опцията за изтриване / преместване, просто изберете файловете / директориите, които искате, и щракнете върху бутона за изтриване / преместване. Когато избирате опцията за преместване, ще Ви бъде предоставена опцията да изберете новата дестинация за файловете / директориите.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This