Помощ » Често задавани въпроси » FTP и управление на файлове » Как да променяте правата (CHMOD) на файл или директория?

Как да променяте правата (CHMOD) на файл или директория?

Подобно на преместването, изтриването или преименуването, можете да промените правата за файл / директория чрез File Manager. За целта изберете файловете / директориите, за които искате да промените правата. След това кликнете върху бутона Права и задайте правата, които искате.

Ако случайно зададете грешни права за файл / директория и не можете да ги промените обратно, можете да се свържете с нашата техническа поддръжка, като отворите билет за проблем от контролния панел на хостинга> Техн. поддръжка> Запитвания.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This