Помощ » Често задавани въпроси » GDPR » Как гражданите на ЕС могат да отправят искане за достъп до техните данни?

Как гражданите на ЕС могат да отправят искане за достъп до техните данни?

Ако дадено лице от ЕС иска достъп, актуализация, изтриване, ограничаване или прехвърляне на личните си данни, то може да отправя такива искания устно, по електронен път или в писмена форма. Организациите трябва да реагират своевременно на такива искания (в рамките на 1 месец след получаване на официалното искане / писмо).

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This