Помощ » Уеб енциклопедия » Уеб терминология » Какво е Скриптов Език

Какво е Скриптов Език

Скриптови езици (известни също като скриптове или скрипт) ясно се дефинират като поредица от команди, които могат да бъдат изпълнени без нужда от компилиране. Въпреки че всички езици за скриптове са езици за програмиране, не всички езици за програмиране са езици за скриптове. PHP, Perl и Python са често срещани примери за скриптови езици. Скриптовите езици използват програма, известна като интерпретатор, за да превежда команди и се интерпретира директно от изходния код, без да се изисква стъпка на компилация. От друга страна, други езици за програмиране може да изискват компилатор да превежда команди в машинен код, преди да може да изпълнява тези команди.

Разлика Между Скриптови и Програмни езици

Езикът за програмиране е по същество формален език, който комбинира набор от инструкции, които могат да бъдат подадени в компютъра за генериране на конкретен изход. Скриптовия език е език за програмиране, който поддържа скриптове, които са програми, написани изключително за специална среда за изпълнение, за да се автоматизира изпълнението на конкретно действие / функция. Езиците за програмиране са съставени в по-компактен дизайн, който не изисква да бъде интерпретиран от друг език или приложение. Скриптовите езици са написани на един език и се интерпретират в друга програма, например, JavaScript трябва да бъде включен в HTML, който след това ще бъде интерпретиран от интернет браузъра. По този начин езиците за програмиране се изпълняват независимо от родителската програма, но езиците за скриптове се изпълняват в друга програма.

Сървърни и Клиентски Скриптове

Има два типа скриптови езици: от страна на сървъра и от страна на клиента. Единствената съществена разлика между двете е, че първата изисква сървър за своята обработка. Скриптови езици от страна на сървъра се изпълняват на уеб сървър. Когато клиент изпрати заявка, сървърът отговаря, като изпраща съдържание чрез HTTP. За разлика от тях клиентските скриптови езици се изпълняват на клиента – в техния уеб браузър. Предимството на клиентските скриптове е, че те могат да намалят търсенето на сървъра, позволявайки на уеб страниците да се зареждат по-бързо. Едно съществено предимство на скриптове от страна на сървъра е, че те не могат да се видят публично, каквито са клиентските скриптове.

Когато се опитвате да решите по кой начин да продължите по даден проект, имайте предвид, че скриптът от страна на клиента е по-фокусиран върху потребителския интерфейс и функционалността. Скриптът от страна на сървъра се фокусира върху по-бързата обработка, достъпа до данни и разрешаването на грешки.

Заключение

Изучаването на скриптов език е най-лесният начин да влезете в „света на коденето“. Има много информация, която да Ви помогне да опитате всеки един от скриптовите езици. Ако сте готови да опитате да научите скриптов език, предлагаме Ви да намерите такъв, който има смисъл за вас, преди да се ангажирате с bootcamp, който се фокусира върху този език. Само не забравяйте да го правите бавно, бъдете търпеливи към себе си и се стремете да започнете с малки проекти, вместо с големи. Ще намерите своята ниша за нула време.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This