Килобайт

Килобайт е мерна единица за цифрова информация. Когато трябва да определим общия размер на съхранението на данни на твърд диск, тогава 1 килобайт е равен на 1000 байта. Що се отнася до измерването на капацитета на паметта с произволен достъп (RAM), тогава 1 килобайт е равен на 1024 байта. Килобайтът е подходящ за измерване на размера главно на някои документи, работни листове, уеб страници или по-малки изображения. В противен случай по-големи измервателни единици като мегабайт (1MB = 1024KB) и гигабайт (1GB = 1 048 576) трябва да се използват за определяне на размера на по-големи файлове или по-големи единици за съхранение.
 

Определение и Приложение на Килобайта

Понякога в зависимост от операционната система инсталирана на компютъра е възможно да възникнат някои обърквания. Например – ако има файл с размер 65 563 байта, MAC OS X ще разпознае размера на файла като 66KB, тъй като операционната система закръгля стойността до най-близките 1000. От друга страна, Microsoft Windows би направила разделяне до 1024 и покажете размера на файла като 64KB. Нещата могат да станат още по-сложни, когато става дума за закупуване на твърди дискове. Ако купите твърд диск с размер 500GB, това ще означава, че той съдържа 500 000 000 килобайта, вместо 524 288 000KB. Ето защо Microsoft Windows ще открие общия обем след форматиране да бъде около 470 гигабайта. Ето защо използването на килобайт е по-подходящо за по-малки файлове, където разликата между двете стойности ще бъде незначителна.

Тук, в Zettahost, ние гарантираме надеждност и изключителна производителност на нашите сървъри, независимо какво количество данни или уеб страници трябва да съхранявате за вашия уеб сайт. Нашите сървъри от висок клас и защитен дата център с отлична оптична връзка със света гарантират, че уебсайтът ви ще се отвори изключително бързо във всяка точка на света. Ако не сте сигурни как да започнете, разгледайте нашия безплатен уеб хостинг план – той е безплатен завинаги и няма да се показват реклами на вашия сайт.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This