Клиент

Клиентът е компютър, който се свързва и използва ресурсите на отдалечен компютър или сървър. Много корпоративни мрежи съдържат клиентски компютър за всеки служител, всеки от които се свързва с корпоративния сървър. Сървърът предоставя ресурси като файлове, информация, достъп до Интернет и интранет и външна мощност за обработка. В случай на обработка, всяка работа, извършена на сървъра, се нарича „server-side“ работа. Всяка работа, извършена на местния клиент, по подобен начин се нарича „client-side“. Клиента също така може да е софтуер, който се използва за връзка със сървър.

Видове клиенти

За да използвате услугите на един сървър обикновено е необходимо да използвате различни видове клиенти според нуждите. Когато искате да използвате имейл трябва да използвате имейл клиент, с който да се свържете към имейл акаунта на предоставения имейл сървър. По същия начин става и когато искате да установите FTP връзка. Трябва да използвате FTP клиент какъвто в е FileZilla и да се свържете към FTP сървъра. Тези клиенти могат да са няколко вида, локални и уеб базирани. Локалните клиенти се инсталират на устройството, което искате да използвате. Уеб базираните клиенти се инсталират на отдалечен сървър/компютър и предоставя на потребителите потребителски интерфейс под формата на сайт. Уеб базираните клиенти могат да бъдат достъпни по всяко време стига потребителя да има достъп до интернет.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This