Помощ » Често задавани въпроси » GDPR » Кой попада под GDPR?

Кой попада под GDPR?

GDPR се прилага за всички организации и образувания, които съхраняват и обработват данни за лична информация на лица от ЕС. С други думи, всяка компания (независимо от нейното местонахождение / ако пребивава в или извън ЕС), която събира и обработва данни на жители на ЕС, трябва да бъде законово съобразена с GDPR.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This