Помощ » Често задавани въпроси » GDPR » Лицата от ЕС са обект на следните права:

Лицата от ЕС са обект на следните права:

  • Право на информираност – имате право да бъдете информирани за събирането и обработката на вашите лични данни
  • Право на достъп – имате право да получите достъп до вашата лична информация при поискване
  • Право на коригиране и качество на данните – имате право да коригирате вашата лична информация
  • Право за изтриване, включително задържане и унищожаване – имате право да поискате изтриване на личните Ви данни
  • Право на ограничаване на обработката – имате право да ограничите обработката на личните Ви данни
  • Право на преносимост на данни – имате право да прехвърляте личната информация от един доставчик на друг
  • Право на възражение срещу обработване на личните данни

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This