Мегабайт

Един мегабайт (съкратено „MB„) е равен на 1000 килобайта и предхожда гигабайтната единица за измерване. Докато мегабайтът е технически 1 000 000 байта, често се използва синонима мебибайти, които съдържат 1,048 576 байта (220 или 1,024 х 1,024 байта).

Мегабайтите често се използват за измерване на размера на големите файлове. Например, JPEG файлът с изображения с висока разделителна способност може да варира с размер от един до пет мегабайта. Некомпресираните RAW изображения от цифрова камера може да изискват от 10 до 50 MB дисково пространство. Триминутната песен, запаметена в компресиран формат, може да има размер приблизително три мегабайта, а некомпресираната версия може да заеме 30 MB пространство. Докато капацитетът на CD се измерва в мегабайти (обикновено 700 до 800 MB), капацитетът на повечето други форми на носители, като флаш дискове и твърди дискове, обикновено се измерва в гигабайти или терабайти.
 

Мегабайт и Мегабит

Мегабит “е термин, който използваме най-често, когато говорим за скоростта на нашата интернет връзка. Мегабитите в секунда или Mbps е измерване на скоростта на предаване на данни. 1 Mbps е 1 милион бита в секунда. Мегабайт е измерване, което най-често се използва за описание на пространството на твърдия диск и капацитета за съхранение на паметта. Съкращенията също са много важни. Тъй като мегабитът е по-малка единица от мегабайт, той има малка буква „b“, което прави съкращението „Mb“. Мегабайтът е по-голям, поради което той получава главната „B“ в „MB“. И мегабитите и мегабайтите обикновено се използват за обозначаване на скоростта на пренос на данни на нещо, като например твърди дискове или интернет връзки. Ако просто визирате твърди дискове, тогава абревиатурата остава „Mb“ или „MB“. Но по отношение на скоростите на интернет, вие се отнасяте за количеството мегабити или мегабайти, които се прехвърлят всяка секунда, като по този начин създавате съкращенията „Mbps“ и „MBps“, като „ps“ означава „за секунда“.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This