MySQL

MySQL е най-широко използваната система за управление на данни с отворен код. Тя позволява създаването на множество бази, които могат да бъдат достъпни от много потребители едновременно. MySQL се използва за управлението на релационни бази данни, които най-често се използват за съхранението на големи количества от всички видове данни. Релациите обикновено се представят като таблици с колони и редове. За използването на релационни бази се създават индекси, които опростяват и забързват достъпа до информацията. MySQL се използва за различни големи сайтове, включително и известни сайтове като Facebook, Wikipedia, Twitter и така нататък. MySQL има няколко версии – една безплатна и няколко платени, които предлагат допълнително функционалности.

Използване на MySQL

MySQL е част от софтуерния пакет LAMP, който често се използва при изграждането на уеб сървър. MySQL базите често са използвани от различни CMS и популярни уеб програми като WordPress, Joomla, Drupal, phpBB и много други. Широкото използване на MySQL се дължи също на факта, че е user-friendly и много гъвкав. MySQL е наличен за над 30 компютърни платформи като Linux, Windows, Mac OS X, Solaris, Symbian и други.

За управлението на MySQL, съществуват много различни графични приложения, които са удобни за използване от потребителя за да създава и модифицира базите. Най-известното такова приложение е phpMyAdmin, което също е безплатно и уеб базирано и е предлагано от повечето доставчици по света.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This