.ORG.UK

.ORG.UK домейна – е за обща употреба (обикновено за организации с нестопанска цел) домейн от второ ниво. Някои национални домейни от първо ниво не са достъпни за регистрация без добавени домейни от второ ниво, които ги разделят на няколко категории. В случай на .UK домейн, нямате право да регистрирате домейна директно под TLD, а под домейн от второ ниво, което означава, че действителното Ви име на сайта ще бъде домейн от трето ниво. Nominet UK е регистратор на домейна .ORG.UK. Можете да регистрирате .ORG.UK домейн с нас тук. Към днешна дата има регистрирани над 10 милиона .UK домейни, най-вече с .CO като SLD, плътно следвани от .ORG и .ME. Домейнът .UK е четвъртият най-често използван домейн от първо ниво.

Изисквания за регистрация

Както бе отбелязано, домейни с .UK домейн не могат да бъдат регистрирани на второ ниво. От добрата страна, повечето .UK домейни могат да бъдат регистрирани свободно от всички. За регистрацията на имена на .ORG.UK няма изисквания. Името на домейна .ORG.UK се използва най-вече от организации с нестопанска цел. Тези изисквания обаче са най-вече формалност. Името на домейна .ME.UK е запазено само за физически лица и не може да бъде регистрирано от фирми. За да регистрирате тези домейни, не е нужно да сте гражданин на Обединеното кралство или компания, базирана във Великобритания. NET.UK е запазен само за интернет доставчици и подобни компании, AC.UK е за академични институции, а SCH.UK е за начални или средни училища. LTD.UK и .PLC.UK са ограничени само за компании от Обединеното кралство. Тези и други по-ограничени .UK домейни обаче не са много популярни за регистрация.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This