Пиксел

Начин за дефиниране на пиксела (който идва от „елемент на картината“) е – основната единица от програмируем цвят на LCD дисплей или в цифрово изображение. Той може да бъде описана като логическа – а не физическа единица. Физическият размер на пиксела зависи от това как сте задали разделителната способност на екрана. Ако на екрана е зададена максималната му разделителна способност, физическият размер на един пиксел ще бъде същият като физическия размер на точка от дисплея. Ако разделителната способност е зададена на стойност, по-малка от максималната разделителна способност, пикселът ще бъде по-голям от физическия размер на точката на екрана (в основата си пикселът ще използва повече от една точка). Цветът на всеки пиксел е комбинация от три компонента от три цвята – RGB (червен, зелен и син). Три байта данни са разпределени най-много за всеки основен цветен компонент, който може да определи пиксел. Истинската или 24-битова цветова система използва и трите байта.
 

Мегапиксел и Пиксел Стъпка

Обикновено терминът мегапиксел (MP или Mpx) отчита колко пиксела има в цифровото изображение. Може да се използва и за количествено определяне на колко елементи има цифров фотоапарат в своя сензор за изображение. Един мегапиксел е равен на 1 милион пиксела. Например цифровата камера, която извежда изображение от 2048 до 1536 пиксела, има 3,2 мегапиксела. Като цяло, колкото по-голям е броят на мегапикселите на камерата, толкова по-добро качество ще бъде при отпечатването на изображение. Много важен фактор, който може да определи плътността на пикселите и качеството на цифровите екрани, е пиксел стъпката. Пиксел стъпката е най-малкият физически елемент на картината. Монитор с по-малка пиксел стъпка може да показва по-миниатюрен елемент. Следователно, колкото по-малки са елементите на дисплея, толкова по-отчетлива ще бъде картината на монитора. Пиксел стъпката на екрана се измерва в милиметри (mm). Пиксел стъпката на мониторите на настолни компютри не трябва да бъде по-висока от 0,28 mm. Ако е по-висока, мониторът може да не показва много рязко изображение.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This