Пинг

Командата Ping (ping означава Packet Internet Groper) е помощна програма, която се използва за определяне дали определен IP съществува и в момента е свързан към локалната мрежа или към интернет, така че да може да приема заявки на потребители. Това е много основен инструмент, първоначално разработен през 1983 г. за отстраняване на възможни проблеми в IP мрежа. Командата ping също е много полезна, ако по някаква причина не можете да отворите уебсайта си и просто искате да проверите дали уеб сървърът работи.

Как работи пинг теста?

За своята работа ping използва много основния протокол за съобщения за контрол на интернет. Използвайки този протокол, командата ping изпраща „ехо“ с пакети от примерни данни на отдалечен компютър. Когато другият компютър получи командата ping, той ще отговори и изпращачът ще измери закъснението в ms между двете устройства и ще посочи дали някой от пакетите е загубен поради лоша свързаност. Командата ping позволява да се избират различни опции, като размер на пакета, време за живеене (TTL), време за изчакване на всеки отговор и брой заявки за изпращане.

Обикновено можете също да стартирате ping тест, за да проверите свързаността си с която и да е държава, център за данни или сървър, ако смятате, че връзката ви е твърде бавна. За съжаление, ping тестът може да бъде злоупотребяван обикновено чрез иницииране на основна атака за отказ на услуга (DoS), която има за цел или да принуди отдалечения компютър да рестартира, или да използва всичките му ресурси, така че да не може да работи правилно. Също така DoS атаките се използват за прекъсване на връзката между отдалечен сървър и неговите посетители. Напълно безрисково е да изпробвате нашия безплатен уеб хостинг план, който Ви дава възможност да стартирате малкия си първи уеб сайт без никакви хостинг реклами, поставени от нас!

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This