PostgreSQL

PostgreSQL базата е базирана на обектно-релационен модел  база данни за разлика от MySQL, която е релационна система от база данни. PostgreSQL е някъде между релационните и обектно-ориентираните системи от бази. Обектно-релационните бази като Postgres може да изглеждат малко по-трудни за управление, но дават възможност за създаване на по-сложни данни.

Системата за управление на бази PostgreSQL е пълнофункционален безплатен софтуер, наличен за повечето операционни системи, включително Linux, Windows, Mac OS, FreeBSD и Solaris. Той е изцяло съвместим с ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) и гарантира сигурността на базата. PostgreSQL осигурява голяма сигурност с лесни резервни копия и опции за възстановяване на Point In Time, както и SSL криптирана комуникация през базата данни. Базата също така позволява използването на различни езици за програмиране.
 

PostgreSQL или MySQL

MySQL и PostgreSQL са много добри безплатни инструмент с малки разлики и кой от тях ще изберете до голяма степен зависи от задачите, за които използвате базата и от личното ви предпочитание. Има обаче някои различия, които могат да бъдат посочени: MySQL не е напълно съвместим с ACID и това зависи от енджина за съхранение, който използвате с него.  И все пак има различни енджини за съхранение, които могат да се използват с MySQL, като по този начин добавят към гъвкавостта на базата. PostgreSQL работи на един енджин за съхранение, който предлага пълна поддръжка за асинхронна обработка на команди, която не е напълно достъпна за MySQL. Postgres е по-добър и по отношение на тригери, които се поддържат от двете бази. Независимо от това, MySQL тригерите изпълняват само SQL, докато PostgreSQL работи с всякакви дефинирани от потребителя функции на всеки от процедурните си езици за програмиране, но те са по-трудни за научаване. Postgres също така поддържа множество действия за тригери и много тригери от един и същ тип, докато MySQL не. Postgres има много по-широка поддръжка на типа данни и частична поддръжка на индекси. От друга страна, MySQL поддържа повече типове за хоризонтален дял от PostgreSQL.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This