VPN

VPN или виртуална частна мрежа предоставя начин за свързване на два компютъра в две различни мрежи, симулиращи тяхното присъствие и в една и съща локална мрежа. Оттук и „виртуалната“ част от името. Това позволява сигурен отдалечен достъп до ресурсите на локалната мрежа, като се използва обществена мрежа като Интернет. Например, потребителят може да влезе в компютър в офиса, докато използва домашния си компютър чрез защитен VPN тунел. Какво е VPN от гледна точка на потребителя – връзка от точка до точка между неговия компютър и сървъра на организацията. Точният модел на споделената или публичната мрежа няма значение, тъй като се показва логично, сякаш данните се изпращат чрез специална частна връзка.

Видове VPN

По-старите мрежи позволяват отдалечени връзки в стил VPN чрез комутируеми модеми или чрез линейни връзки. Те използват виртуални схеми Frame Relay и Asynchronous Transfer Mode (ATM), осигурени чрез мрежа, поддържана от TELCO като AT&T и Verizon. Тези мрежи не са истински VPN, тъй като те пасивно защитават предаваните данни чрез създаването на логически потоци от данни. Вместо тях в днешно време се използват VPN базирани на IP и IP/Multi-protocol мрежи за комутиране на етикети (MPLS), базирани на VPN, поради голямо намаляване на цените и увеличена честотна лента, осигурена от нови технологии като Digital Subscriber Line (DSL) и оптични мрежи. VPN сървърът може да бъде класифициран според това кои протоколи използват; къде свършва тунелът; дали предлагат връзка site-to-site или отдалечен достъп; каква сигурност поддържат.

Защо да използвате VPN

Създаването на VPN тунел между вашия компютър и отдалечена мрежа или сървър може да бъде полезно в много случаи. Например, тунелът може да се използва за криптиране на целия ви интернет трафик, практически анонимизиращ връзката ви. Втората най-популярна причина за използване на VPN тунел е, когато е необходим отдалечен достъп до чувствителни данни. Когато сте вкъщи или пътувате, човек би могъл да създаде VPN връзка чрез Интернет и да получи достъп до корпоративните активи отдалеч, използвайки криптиране. VPN от сайт към сайт правят възможно служителите, разположени по целия свят, да споделят една сплотена виртуална мрежа. VPN тунел може да се използва и за свързване на две идентични мрежи по различна средна мрежа. Например две IPv6 мрежи през IPv4 мрежа.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This