Екстранет

Екстранетът е частна мрежа, която използва интернет протоколи и компютри, свързани към мрежа. По отношение на бизнеса основните предимства на екстранета са, че той може да подобри производителността на компанията чрез автоматизация на процесите, които са правени ръчно преди. Екстранет позволява на организацията или информацията за проектите да бъдат достъпни по всяко време на бизнес партньори, служители или доставчици. Информацията в екстранет мрежата може да се актуализира, променя и коригира незабавно.

Екстранет и Интранет

Понякога екстранетът може да бъде интерпретиран като интранет мрежа, но достъпна и управлявана от администраторите на повече от една компания. Когато интранет и екстранет са изградени в обществена мрежа като например Интернет, тогава говорим за виртуална частна мрежа (VPN), върху която се използват специални протоколи за сигурност. Когато се използва терминът VPN, не се уточнява дали е екстранет или интранет мрежа. Ако всички уебсайтове във виртуална частна мрежа са собственост на една и съща компания, то този VPN е корпоративен интранет. Но когато различни уебсайтове или данни са собственост или достъпни от различни компании, тогава тази мрежа се нарича екстранет. Често срещана практика е, че един уеб сайт може да бъде част от повече от един VPN и повече от една интранет или екстранет мрежа.

Екстранет може да подобри отношенията с ключови клиенти, като им представя точна и редовно актуализирана информация. Той може също така да предостави на партньорите необходимата информация, без да имат достъп до цялата мрежа на бизнес организацията.

За да се защити ценната информация, екстранета и интранет изискват някои сериозни мерки за защита на мрежата като защитна стена, управление на сървъра, използването и издаването на цифрови сертификати или други видове методи за криптиране и удостоверяване.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This