Поръчки

В тази статия ще прегледаме секцията Поръчки и фактури в контролния панел.

Раздела Поръчки и фактури е мястото, където можете да видите историята на транзакциите си, да финализирате незавършени поръчки, да поискате фактури и др.
 

Как бих могъл да разгледам историята на транзакциите си?

Можете да видите историята на поръчките си в две бързи стъпки:

  1. Отворете контролния панел
  2. От менюто Закупуване на услуги изберете Завършени поръчки

За да видите дали дадена услуга има активно автоматично подновяване отворете раздела Автоматично подновяване.
 

Как мога да изключа автоматичното подновяване?

По подразбиране всички поръчки имат активирано автоматично подновяване.

Ако искате да изключите автоматичното подновяване можете да се свържете с нашия екип продажби чрез имейл sales@zettahost.bg или чрез нашия лайв чат.
 

Какво е незавършена поръчка?

Поръчката ще бъде маркирана като незавършена, ако сте се опитали да закупите услуга, но не сте завършили последната стъпка от процеса на покупка – извършване на плащане.
 

Имам незавършена поръчка, мога ли да я завърша на по-късен етап?

Можете да завършите поръчка по всяко време от раздела незавършени поръчки. Трябва само да кликнете на бутона Завършване на поръчка.


 

Какво е отменена поръчка?

Поръчката ще бъде маркирана като отменена, след като плащането Ви бъде възстановено.
 

Как мога да изтрия поръчка?

За съжаление, нашата система не предлага начин за премахване на завършени, необработени или отменени поръчки. незавършените поръчки ще се показват за период от 12 месеца, след което ще бъдат автоматично премахнати от вашия акаунт.
 

Как мога да поискам фактура?

Можете да поискате фактура като отворите раздела Фактури и изберете поръчката, за която искате да получите фактурата. Това ще изпрати заявка до нашия екип продажби и ще се свържем обратно с Вас и ще Ви предоставим фактурата.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This