Помощ » Контролен панел » Статистики » Записи от влизания и грешки

Записи от влизания и грешки

Тази статия предоставя кратки инструкции за това как да използвате раздела за Записи от Влизания и Грешки в контролния панел.

За какво служат записите от влизания и грешки?

Тази секция можете да я ползвате за да видите какви връзки са установени към вашия домейн/поддомейн и какви грешки са получили посетителите на вашия уебсайт.

Как да свалите записите от влизанията и грешките за вашия домейн?

За да свалите файла с тези записи следвайте тези стъпки:

  1. Влезте в страницата Записи от Влизания и Грешки през контролния панел
  2. Изберете домейна, за който искате да проверите дадената информация
  3. За да изтеглите файловете за влизанията изберете Записи от влизания и кликнете на Преглед на запис
  4. За да изтеглите файловете за грешките изберете Записи от грешки и кликнете на Преглед на запис

Тези файлове можете да ги отворите с всеки един текстов редактор като Notepad, WordPad или Microsoft Word.

Записите от грешки ви позволява да преглеждате само грешки на уеб сървъра, като отказани заявки за свързване, вътрешни грешки на сървъра и т.н.

Как да видите грешките като използвате PHP скрипт?

Можете да активирате отчитането на грешки във вашия PHP скрипт по време на изпълнение, като използвате функцията error_reporting () и дефинирате нивото на отчитане. Отчитането на грешки в PHP може да бъде активирано за всички PHP скриптове във вашия акаунт, като зададете error_reporting () на желаното ниво, като използвате раздела PHP Settings и раздела „Конфигуриране на php.ini“. Можете да използвате PHP функцията error_log () във вашия скрипт, за да проследявате възможни проблеми и записите от грешки.

 

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This