TCP IP Протокол

TCP/IP протоколът е основният градивен елемент на Интернет. Това е основният комуникационен протокол в частните мрежи (и интранети, или екстранети). Всяко устройство с достъп до Интернет има TCP/IP протокол, както всяко друго устройство, което е достъпно за предаване или получаване на данни от вашето устройство, също има слоевете протокол TCP/IP. Името на TCP/IP протокола означава Протокол за контрол на предаване / Интернет протокол. Както става ясно от името му, той се състои от два TCP/IP протоколни слоя. Протоколът за контрол на предаването е отговорен за разделянето на всеки бит данни в пакети. Също така той има задачата да изпраща и получава тези пакети. Вторият слой – Интернет протокол, се занимава с адресните данни във всеки пакет и гарантира, че те се изпращат там, където се предполага. Всеки междинен компютър по пътя на пакета проверява адреса му и го маршрутизира по подходящ начин. Въпреки че всеки брой пакети от съобщението може да бъде изпратен по различни пътища, те ще бъдат отново сглобени до крайната дестинация.

TCP IP Протокол

TCP / IP се нуждаят от клиент и сървър за работа. В този модел клиентът иска и му се предоставя услуга (като изпращане на уеб страница) от сървъра в същата мрежа. При този протокол комуникацията е главно от точка до точка, което означава, че всеки обмен на данни се случва от една точка в мрежата до друга. Слоевете на протокола TCP/IP и всички програми, които го използват, са описани като „без състояние“. Това означава, че всяка заявка на клиент се счита за нова, отделна от предишните. Това е предимство, тъй като освобождава мрежовите възли за други транзакции, случващи се едновременно. Много протоколи от по-високо ниво се нуждаят от TCP/IP протоколните слоеве, за да се свържат с Интернет. Някои от тях са HTTP, FTP, Telnet и SMTP. Всички тези и други са заедно с TCP/IP като „пакет“.

Готов ли си да създадеш своя сайт?

Pin It on Pinterest

Share This